Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΕΚΛΟΓΕΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 16-22 του καταστατικού της Ένωσης, σας προσκαλούμε στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2015 στις 11:00 στο εντευκτήριο της Ένωσης στην οδό Πουλαντζάκη 19, στην Καλαμαριά με την παρακάτω Ημερήσια Διάταξη:

  • Εκλογή Προέδρου, δύο γραμματέων, δύο ψηφολεκτών για τη Γενική Συνέλευση.

  • Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικών. προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.

  • Απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

  • Ανάγνωση και έγκριση Ισολογισμού.

  • Προϋπολογισμός του επόμενου έτους.

  • Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.

  • Προτάσεις και επερωτήσεις.

  • Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου.

  • Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση που την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2015 δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015 στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με την ίδια Ημερήσια Διάταξη, οπότε θα θεωρηθεί ότι υπάρχει απαρτία και με όσα μέλη και αν παραστούν.

Δικαίωμα Εκλογής ή συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα, έχουν πληρώσει τη συνδρομή του 2014 και έχουν κάνει εγγραφή τουλάχιστον τρείς μήνες πριν από τη διενέργεια των εκλογών.

Στα μέλη που συσσωρευμένες απλήρωτες συνδρομές προηγούμενων ετών παρέχεται δυνατότητα να συμμετέχουν ακώλυτα πληρώνοντας τις συνδρομές 2013 και 2014.

Οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συμβούλιο θα πρέπει να υποβληθούν γραπτώς προς το Διοικητικό Συμβούλιο στο γραφείο της Ένωσης μέχρι και τις 27 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00.

This entry was posted in Χωρίς κατηγορία. Bookmark the permalink.