Ιστορικό

kon-voreiaselladas

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Ένωση μας με δράση και ζωή 49 χρόνων ιδρύθηκε το 1970 από μέλη της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης με κοινό τόπο καταγωγής τους την Κωνσταντινούπολη, πολλοί από τους οποίους εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρικές τους εστίες το 1964. Τα αίτια της ίδρυσης θα πρέπει να τα αναζητήσουμε στα προβλήματα που προέκυψαν με την εγκατάσταση των Κωνσταντινουπολιτών στη Μητέρα Πατρίδα, γενικά και ειδικά στη φτωχομάνα και φιλόξενη Θεσσαλονίκη, καθώς και στην ανάγκη μεταλαμπάδευσης όλων των αξιών και του πνευματικού πλούτου που έφεραν μαζί τους οι σύγχρονοι αυτοί πρόσφυγες στις νεότερες γενιές ώστε να μη θεωρούμε τη γενέτειρα γη ως χαμένη, αλλά ως αλησμόνητη πατρίδα.
Η Ένωση στην αρχή της ίδρυσής της στεγάστηκε σε μισθωμένο οίκημα στην οδό Καρόλου Ντήλ όπου άρχισε να δραστηριοποιείται. Αργότερα, το 1981, με την προτροπή και τις φιλότιμες προσπάθειες του τότε Δ.Σ. καθώς και την συμπαράσταση των μελών της απέκτησε δική της στέγη 300 τ.μ. στην Καλαμαριά, στην οδό Πουλαντζάκη 19.
Σήμερα η Ένωση αριθμεί ενεργά μέλη, αποτελεί τόπο συνάντησης όλων των Κωνσταντινουπολιτών με πλούσια πολιτιστική και κοινωνική δράση και μια αξιόλογη βιβλιοθήκη για όσους έχουν πνευματικά ενδιαφέροντα.

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

-Η ηθική και πνευματική ανάπτυξη μέσω της συσπείρωσης των Ομογενών

που κατάγονται από την Κωνσταντινούπολη και έχουν εγκατασταθεί στη

Βόρεια Ελλάδα.

-Η μελέτη, η διατήρηση και η μεταλαμπάδευση της ιστορικής κληρονομιάς, μνήμης και του πολιτισμού της Κωνσταντινούπολης με κάθε πρόσφορο τρόπο.

-Η αναζήτηση και ανάδειξη αρχείων και αρχειακού υλικού.

-Η ανάπτυξη τομέα έρευνας, μελέτης και ιστορικής τεκμηρίωσης του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης και της καθ’ ημάς Ανατολής.

-Η κοινωνική αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της.

-Η συμπαράσταση και αλληλεγγύη στην Ελληνορθόδοξη μειονότητα της Κωνσταντινούπολης με ανάδειξη και μελέτη των προβλημάτων της.

-Η συμπαράσταση, αλληλεγγύη και η με οποιοδήποτε τρόπο αρωγή στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα Ελληνικά Ευαγή Ιδρύματα και τις Ελληνικές Κοινότητες της Ομογένειας της Κωνσταντινούπολης.

-Η άσκηση κοινωνικής πρόνοιας στα πλαίσια των δυνατοτήτων της.

-Η επίλυση  προβλημάτων που αφορούν τους ομογενείς από την

Κωνσταντινούπολη με κατάλληλες ενέργειες προς τους αρμόδιους φορείς εντός και εκτός Ελλάδος.

-Η επίλυση του στεγαστικού προβλήματος των μελών της Ένωσης.

-Η διοργάνωση ή συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις κάθε μορφής.

-Η ανάπτυξη αθλητικού πνεύματος.

-Η φιλανθρωπία-στήριξη των απόρων.

-Η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και προστασίας αυτού.

Μέσα επίτευξης των σκοπών της Ένωσης είναι:

-Η διατήρηση εντευκτηρίου, με αναγνωστήριο που δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης της  υπάρχουσας βιβλιοθήκης για όλους.

-Η οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων, διαλέξεων, συζητήσεων, γιορτών, πολιτιστικών εκδηλώσεων, προσκυνηματικών εκδρομών στην Πόλη, γενικώς εκδρομών, χοροεσπερίδων και άλλων δράσεων και συγκεντρώσεων.

-Η έκδοση λευκωμάτων, περιοδικών, ενημερωτικού εντύπου, διαμόρφωση ιστοσελίδας και αξιοποίηση κάθε σύγχρονου μέσου επικοινωνίας.

– Η δημιουργία αθλητικών και πολιτιστικών τμημάτων και ομάδων εργασίας.

-Η στενή συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων με όλα τα αδελφά Σωματεία που έχουν παρεμφερείς σκοπούς.

-Η συνεργασία με  τους Τοπικούς, Κοινωνικούς, Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς.

-Η συνεργασία με την ΟΙ. ΟΜ. ΚΩ., Επιστημονικούς Φορείς και Ιδρύματα που έχουν παρεμφερείς σκοπούς.

-Οποιοδήποτε άλλο μέσο θεωρεί πρόσφορο το Διοικητικό Συμβούλιο.