Διοικητικό Συμβούλιο

Στις 22 Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές του Συλλόγου για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

μετά τις εκλογές της 22ης  Απριλίου 2018 και τις αρχαιρεσίες στις 25 Απριλίου 2018 έχει ως εξής:

ΘΕΣΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Πρόεδρος

Πολύβιος Στράντζαλης

Αντιπρόεδρος

Δημήτριος Γεωργιάδης

Γενικός Γραμματέας

Αθηνά Κουρμπέτη

Ειδικός Γραμματέας

Αναστασία Δημοπούλου

Ταμίας

Δήμητρα Δουρμάζερ

Προϊστάμενοι Α΄ Εφορίας (Υπεύθυνοι επικοινωνίας με το Τμήμα Κυριών)

Μαγδαληνή Ταβουκτσόγλου και  Στέλλα Μηνά

Προϊστάμενοι Β΄ Εφορίας (Υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεμάτων- Επικοινωνίας)

Δημήτριος – Σταύρος Παπάς, Αναστασία Δημοπούλου και Στέλλα Μηνά

Προϊστάμενος Γ΄ Εφορίας (Υπεύθυνος Εντευκτηρίου)

Δημήτριος – Σταύρος Παπάς

Προϊστάμενη Δ΄ Εφορίας (Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης και διαμόρφωσης Ιστορικού Αρχείου)

Μαρία Φάτσιου

 

Υπεύθυνες τμήματος Νέων Μαρία Φάτσιου – Αναστασία Δημοπούλου