Διαχεριστής Ιστολογίου

Δρ. Πολύβιος Στράντζαλης 

Πρόεδρος «Ένωσις Ομογενών εκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ελλάδος»

Τηλέφωνο: 6977546481

Email: polstra61@gmail.com